دومقاله:نقش روحانیت شیعه درگستره فرهنگ دینی بعدازانقلاب/وشیوه های امربه معروف و...درسیره حکومتی امام علی(ع)
57 بازدید
محل نشر: -فصــ.اندیشه انقلاب اسلامی(ستادهماهنگی دهه فجر)ش8زمستان82 وش11/12زمستان83
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار سعی بر آن دارد که به اقدامات فرهنگی قشر روحانیت پس از انقلاب اسلامی در کشور بپردازد و در این راستا به شش مورد در عرصه فرهنگی کشور به طور تفصیلی و هشت مورد دیگر به طور مختصر اشاره شده است. البته گرایش مقاله بیشتر به سمت طرح مسائلی است که غالبا تئوری و فرهنگ آن از ناحیه این قشر آگاه و اندیشمند (ـ حوزه و روحانیت ـ) به جامعه القا شده و در راستای عملی ساختن و اجرائی نمودن آن نیز اقدامات وسیعی انجام گرفته است. اگر چه ممکن است این اقدامات به نتایج در خور انتظاری دست نیافته، و یا با دسیسه‏های دشمنان به گرایشهای مخالفی کشیده شده باشد. هدف این نوشتار بیان و یادآوری همان خدمات شایسته و بی‏هیاهوی فرهنگی روحانیت است که غالبا با پوشش‏ها و نقدها و سانسورهای افراد مختلف از داخل و خارج به فراموشی سپرده شده است. چنانکه، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‏ای (مدظله العالی) در سالهای نخست انقلاب همواره نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و در سخنرانی مورخ 17/2/63 فرمودند: «نقش روحانیون در این انقلاب نقش غیر قابل انکاری است هیچ کس هم تا کنون این نقش را انکار نکرده است. البته برای انکار کردن دیر نشده است! دستهای تحریف در جابه‏جای تاریخ ما از اول تا حال دخالت و اعمال نظر و اعمال نفوذ کرده‏اند. و این قضیه هم هیچ بعید نیست که روزی یک عده آدمهایی پیدا بشوند، بنویسند و بگویند که جامعه علمی اسلامی و روحانیت اسلام در این انقلاب نقش و تأثیری نداشته‏اند.»(1)