دومقاله:نگرانی های امام علی(ع) پیرامون برداشتهای مختلف از قرآن در آخرالزمان/اوصاف قرآن
62 بازدید
محل نشر: رشد(آموزش قرآن)زمستان 1382-شماره4(9 صفحه-از 25 تا 33)وش15،زمستان 85
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی