مجموعه آثارهمایش نیم قرن حضور
54 بازدید
ناشر: دانشگاه اصول دین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نقش روحانیت درعرصه های فرهنگی کشوربعدازانقلاب اسلامی روحانیت فعالترین وپرنقش ترین قشردرعرصه های مختلف اعم ازدفاعی فرهنگی سیاسی و...درعرصه انقلاب بوده وهمواره بی مدعادرصحنه های کاروزارحاضربوده اندامابادسیسه های دشمنان درراستای ایجادبدبینی وجدائی وفاصله مردم بااین قشرتاثیرگذار مطلوم مانده اند.این مقاله درراستای بیان گوشه ای ازآنهاست.