مدیریت اقتصاددرحکومت علوی(ع)(مدیریت جهادی،تقسیم عادلانه،کاروتولید و..)
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی