پیغمبراعظم(ع)درنهج البلاغه
59 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای شناخت برتروکاملترحقیقیت وجودنازنین شخصیت بزرگ عالم اسلام حضرت محمد (ص) ، بجا وضروریست که بسراغ کسی برویم که ازجهات مختلف معرفتی وتقرب ومحبوبیت از همه کس به آن حضرت نزدیکترومقدم ترباشد.کسیکه به حقیقت نبوت پیامبراسلام پی برده وعمری با آنحضرت بوده باشدیک چنین شخصی بنابراظهار خداو رسول وشهادت تاریخ و اذعان دوست و دشمن کسی نیست جزامیرمؤمنان علی(ع)که ازحدودده سالگی در تمام صحنه‌ ها ومراحل حیاتی همواره بعنوان امین ومشاوری برترو صاحب سردرکنارش بود و درست برهمین اساس است که بخودجرات دادیم تابا استعانت ازدرگاه کلام مولا علی(ع) و البته بامطلع آیات قرآن کریم در شناخت برترین پیغمبر خدا قلمی بزنیم. که گفت: طي اين مرحله بي همرهي خضرمکن ظلمات است بترس ازخطر گمراهی